ข้อมูลเมืองเวียงจันทน์ Vientiane
1.อาหารของเวียงจันทน์ (Food of Vientiane)
2.โรงแรมในเวียงจันทน์ (Hotel of Vientiane)
3.รถบัส รถตู้ในลาว (Vehicle of Laos)
4.ชุดประจำชาติของลาว (Cultural dress of Laos)
5.น้ำดื่มของเวียงจันทน์ (Drinking water Vientiane)
6.ขนมของเวียงจันทน์ (Dessert Vientiane)
7.ตู้โทรศัพท์สาธารณะของลาว (Public telephone box , boath Laos)
8.ธงชาติลาว ( National flag of Laos)
9.เครื่องบินของลาว (Airline Laos)
10.แผนที่ในเวียงจันทน์ (Map of Vientiane)
11.เมืองหลวงของลาว (Capital city Laos)
12.ดอกไม้ประจำชาติของลาว (National flower of Laos)
13.เงินตราของลาว (Currency Laos)
14.ภาษาของลาว (Language Laos)
15.หารูปในโปรแกรมทัวร์ลาว (Pictures in Vang Vieng tour program)
15.1พระธาตุหลวง (Phra That Luang)
15.2 ประตูชัย (triumphal arch)
15.3 ตลาดเช้า วัดศรีเมือง (Morning Market Wat Si Muang)
15.4 หอพระแก้ว (The tower glass)
15.5 ตลาดท่าเสด็จ (Tha Sadet Market)
15.6 วัดหลวงพ่อพระใสหนองคาย (Wat Luang Pho Phra Nong Khai)
15.7 แดงแหนมเนือง (Red Nhan Leung)
16.วัฒนธรรม (Culture)
16.1 เครื่องดนตรี (Musical instrument)
16.2 การแสดง (Acting)
16.3 การฟ้อนรำ (Dancing)
17.เศรษฐกิจ (Economy)
18.เบอร์ฉุกเฉินในวังเวียง ( Emergency number in Vang Vieng)
19.กีฬาประจำชาติ (National sport)

">

รถเช่าในเวียงจันทน์

รถเช่าเวียงจันทน์ราคาถูก ติดต่อรถเช่า รถตู้ รถบัส รถเก๋ง พร้อมคนขับ 

บริการให้เช่ารถ ท่องเที่ยวลาว เช่ารถพร้อมคนขับในลาว สอบถามเพิ่มเติมโทร096-8654657

รถเช่าเวียงจันทน์ราคาถูก พร้อมคนขับ

รถเช่าเวียงจันทน์ บางช่วงเต็มเร็ว
รถเช่าเวียงจันทน์ ราคาพิเศษ รีบจอง

เปิดจองแล้ว รถเช่าในลาว พร้อมฉลองเปิดสาขาใหม่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ (รถที่ให้บริการทั้งหมด เป็นรถประเทศลาว ไม่มีรถไทยครับ)

รถเช่าท่องเที่ยวเวียงจันทน์ พร้อมคนขับ 
โทร 096-8654657

เที่ยวเวียงจันทน์ เหมือนมีเพื่อนผู้เชี่ยวชาญมาด้วย รถเช่าในเวียงจันทน์มืออาชีพ
เบอร์ติดต่อเช่ารถในไทย 096-8654657

เช่ารถเวียงจันทน์

เช่ารถเวียงจันทน์ บางช่วงเต็มเร็ว
เช่ารถเวียงจันทน์ ราคาพิเศษ รีบจอง

รถเช่าเวียงจันทน์ราคาถูก พร้อมคนขับ

ต้องการรถเช่าในหลวงพระบาง รถเช่ามืออาชืพ เชี่ยวชาญเส้นทางนึกถึงเรา นครโชคชัยคาร์เร้นท์ จำกัด

รถเก๋ง รถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับ
คนขับมารยาทดี ติดต่อออฟฟิต กทม
โทร 096-8654657

แนะนำรถเช่าในนครหลวงเวียงจันทน์ บริการรถตู้ รถเก๋งให้เช่าพร้อมคนขับ คนขับมารยาทดี บริการรับที่ด่านหนองคายหรือที่โรงแรม สถานีขนส่ง สนามบิน ร้านอาหาร สอบถามเพิ่มเติม
เราคือบริษัทรถเช่าในหลวงพระบาง บริหารงานโดยคนไทย
เบอร์ติดต่อเช่ารถในไทย 096-8654657

บริการรถเช่าท่องเที่ยวเวียงจันทน์
เช่ารถเวียงจันทน์ราคาถูก 
โทร 096-8654657

ต้องการรถเช่าในเวียดนาม รถเช่ามืออาชืพ เชี่ยวชาญเส้นทางนึกถึงเรา นครโชคชัยคาร์เร้นท์ จำกัด

เราได้รับการรับรองและอนุญาตให้ทำธุรกิจรถเช่าและทัวร์ ในสปป.ลาว อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีรัฐบาลลาวในการรับรอง 

บริการรถเช่าท่องเที่ยวเวียงจันทน์
เช่ารถเวียงจันทน์ราคาถูก

มีเบอร์เราไว้ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางตลอด 24 ชม.
โทร 096-8654657

แนะนำเส้นทาง ท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์

รถเช่าท่องเที่ยวเวียงจันทน พร้อมคนขับ 
โทร 096-8654657

หนองคาย>>>สะพานมิตรภาพไทยลาว>>>ดิวตี้ฟรี>>>นครหลวงเวียงจันทน์>>>ประตูชัย>>>พระธาตุหลวง>>>หอพระแก้ว>>>วัดศรีเมือง>>>ตลาดเช้า

การเดินทางท่องเที่ยวเวียงจันทน์เป็นโปรแกรมยอดนิยมสำหรับคณะทัวร์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เริ่มจากช็อปปิ้งที่ด่านดิวตี้ฟรี จากนั้นเดินทางสู่เวียงจันทน์ใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากด่าน ตม.ลาว ชมประตูชัย สัญลักษณ์ชัยชนะของลาว นมัสการพระธาตุหลวง หอพระแก้ว สักการะวัดศรีเมือง หลังจากนั้นช็อปปิ้งตลาดเช้า (ประตูชัย-พระธาตุหลวง-หอพะแก้ว-วัดศรเมือง-ตลาดเช้า ทุกทีใกล้กัน ใช้เวลาเดินทางในแต่ละจุดไม่เกิน 15 นาที)

หนองคาย>>>เวียงจันทน์ >>>วังเวียง

เส้นทางนี้เป็นที่นิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวเวียงจันทน์ แล้วนิยมเดินทางต่อไปยังเมืองวังเวียง เมืองที่ถูกขนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” เนื่องจากมีทัศนียภาพที่เป็นแนวเขา หินปูนสลัลซับซ้อนดูสวยงาม ระยะทางจากเวียงจันทน์ถึงเมืองวังเวียง 145 ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทาง 3ชั่วโมงเท่านั้น ติดต่อรถเช่าจากหนองคายหรือสนามบินวัดไต(สนามบินเวียงจันทน์) 
เบอร์ติดต่อเช่ารถในไทย 096-8654657

หนองคาย>>>เวียงจันทน์>>>วังเวียง>>>หลวงพระบาง

โปรแกรมทัวร์ของบริษัททัวร์ที่ได้รับนิยมมากอีกโปรแกรมคือการท่องเที่ยว 3 เมืองคือ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ใช้เวลาท่องเที่ยวในสถานที่หลักๆครบ ต้องใช้เวลาประมาณ 4วัน 3คืน คือวันแรกควรพักเมืองวังเวียง 1 คืน และท่องเที่ยวเมืองวังเวียงเช่น ถ้ำจัง สะพานสีส้ม,ล่องเรือชมลำน้ำซองอันงดงาม ถนนคนเดินวังเวียง,ล่องห่วงยาง จากนั้นเดินทางขึ้นไปพักที่หลวงพระบาง 2 คืน เที่ยวพระราชวังหลวงพระบาง,วัดเชียงทอง ล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง

 

โทรเช่ารถ :096-8654657