ทัวร์เวียงจันทน์

ข้อมูลเมืองเวียงจันทน์ Vientiane
1.อาหารของเวียงจันทน์ (Food of Vientiane)
2.โรงแรมในเวียงจันทน์ (Hotel of Vientiane)
3.รถบัส รถตู้ในลาว (Vehicle of Laos)
4.ชุดประจำชาติของลาว (Cultural dress of Laos)
5.น้ำดื่มของเวียงจันทน์ (Drinking water Vientiane)
6.ขนมของเวียงจันทน์ (Dessert Vientiane)
7.ตู้โทรศัพท์สาธารณะของลาว (Public telephone box , boath Laos)
8.ธงชาติลาว ( National flag of Laos)
9.เครื่องบินของลาว (Airline Laos)
10.แผนที่ในเวียงจันทน์ (Map of Vientiane)
11.เมืองหลวงของลาว (Capital city Laos)
12.ดอกไม้ประจำชาติของลาว (National flower of Laos)
13.เงินตราของลาว (Currency Laos)
14.ภาษาของลาว (Language Laos)
15.หารูปในโปรแกรมทัวร์ลาว (Pictures in Vang Vieng tour program)
15.1พระธาตุหลวง (Phra That Luang)
15.2 ประตูชัย (triumphal arch)
15.3 ตลาดเช้า วัดศรีเมือง (Morning Market Wat Si Muang)
15.4 หอพระแก้ว (The tower glass)
15.5 ตลาดท่าเสด็จ (Tha Sadet Market)
15.6 วัดหลวงพ่อพระใสหนองคาย (Wat Luang Pho Phra Nong Khai)
15.7 แดงแหนมเนือง (Red Nhan Leung)
16.วัฒนธรรม (Culture)
16.1 เครื่องดนตรี (Musical instrument)
16.2 การแสดง (Acting)
16.3 การฟ้อนรำ (Dancing)
17.เศรษฐกิจ (Economy)
18.เบอร์ฉุกเฉินในวังเวียง ( Emergency number in Vang Vieng)
19.กีฬาประจำชาติ (National sport)
แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง น้ำซอง 6900 บาท จากกทม.รถตู้ - 3วัน 2คืน
  • รหัสทัวร์
    :  VC006
  • ระยะเวลา
    :  3วัน 2คืน (8มื้อ)
รายละเอียดการเดินทาง : ทัวร์วังเวียง ถ้ำจัง ล่องน้ำชอง ล่องเรือยาง เขื่อนน้ำงึม (เจาะลึกวังเวียง)
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง โดยรถตู้ เริ่มจากกทม. 
รับได้ 10 ท่าน

รายการเดินทางโดยย่อ

วันที่แรก : กรุงเทพ หนองคาย
19.30 น. นัดพบกันที่ปั๊มปตท.ตรงข้ามกับม.หอการค้าไทย
20.00 น. มุ่งหน้าออกเดินทางสู่หนองคาย

วันที่สอง : หนองคาย – เวียงจันทร์ – วังเวียง
07.00 น. นำท่านนมัสการหลวงพ่อพระใสพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย พร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่1)
08.00 น. เจ้าหน้าที่นำท่านมุ่งหน้าสู่สะพานมิตรภาพไทย ลาว จัดการเรื่องเอกสารผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
09.30 น. ชม ประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูปเลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้นนำทุกท่านเข้าชมหอพระแก้วเข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลเดินทางต่อไปยังวัดศรีเมืองสักการะเจ้าแม่ศรีเมืองจากนั้นแวะชมวัดศรีษะเกศ
12.00 น. ช่วงเที่ยงเข้ารับประทานอาหารที่ร้านอาหารบรรยากาศดีของเวียงจันทร์ (มื้อที่ 2) เดินทางต่อสู่วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซอง เมืองที่สงบ กับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด
14.30 น. เดินทางเข้าสู่ ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำเป็น คือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจังจะเห็นตัวเมืองของวังเวียงและลำน้ำซองเป็นสายและ สะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง จากนั้นเช็คอินเข้าที่พักที่ โรงแรมอีฟเล่เฟนคอสซิ่ง
16.30 น. เที่ยวชมน้ำซอง สายน้ำสุดโรแมนติกของเมืองวังเวียง(โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนไปล่องตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ได้)
17.00 น. เข้าสู่ที่พักโรงเเรมภูอ่างคำหรือเทียบเท่า สัมผัสธรรมชาติ ชมเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบ บรรยากาศสวยงาม นามว่ากุ้ยหลินเมืองลาว มีแม่น้ำซองไหลตัดผ่าน พร้อมรับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : วังเวียง ล่องห้วยยาง ล่องเรือ น้ำซอง ล่องแก่งตามธรรมชาติ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่4)
09.00 น. ล่องเรือคะนู ประมาณ 78 ก.ม.(ค่าใช้จ่ายไม่รวมในโปรแกรม)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่5)
13.00 น. นำคณะล่องห่วงยาง ลำน้ำซอง จัดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น ไม่น่าจะพลาดเลยทีเดียว ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้เวลาทั้งหมดประมาณ34ชั่วโมง
16.00 น. สามารถเช่ารถจักรยานปั้นเที่ยวรอบๆเมืองชมความงามได้ทั้งเมืองวังเวียง
17.00 น. จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังจากนั้นเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืน จะพบร้านเหล้า เบียร์ ร้านโรตี และชาวต่างชาตมากมาย

วันที่สี่ : ล่องเรือชมเขื่อนน้ำงึม แดนสวรรค์ ช็อปปิ้งDuty Free
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า สบายๆกับบรรยากาศยามเช้า( มื้อที่ 7)
07.00 น. พักผ่อนเดินเล่น ขี่จักรยาน ชมเมือง ตามอัธยาศัย
08.30 น.จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เขื่อนน้ำงึม เขื่อนที่สามารถเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเป็นอันดับต้นของภูมิภาคนี้
10.30 น.ล่องเรือชมเขื่อนน้ำงึมชมความงามของธรรมชาติเหนือเขื่อน ซึ่งมีเกาะแก่งต่างๆสวยงาม ถ่ายรูปกันแบบจุใจ พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมทิวทัศน์อันงดงามของ แดนสวรรค์ น้ำงึมรีสอร์ท หรือเลือกสนุกกับเกมส์ มากมาย เช่น แบล็คแจ็ค แบล็คคาร่า รูเล็ท ไฮโลว์ และสล๊อดแมชชีน
12.00 น.รับประทานอาหาร(มื้อที่ 8)
13.30 น.ช่วงบ่ายมุ่งหน้าสู่ตลาดเวียงจันทร์ ตลาดที่ว่ากันว่าของดีราคาถูก
16.00 น. แวะช้อปปิ้ง Duty Free ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว เรียบร้อยแล้ว

วันที่ห้า : กรุงเทพ
05.00 น. ส่งคณะด้วยความประทับใจ

เอกสารที่ใช้ หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

อัตรานี้รวม
ค่าที่พัก 2 คืน
ค่าอาหาร 8 มื้อ
ค่ายานพาหนะ
ค่าเอกสารผ่านแดน
ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
ค่ามัคคุเทศก์ลาว
ค่าล่องห่วงยาง
ค่าล่องเรือเขื่อนน้ำงึม

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าเช่าจักรยานปั้นเล่น
ค่าห้องพักเดียว
ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่รายการระบุ
ค่าทริปไกด์
ค่าล่องเรือคนู

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย  มัดจำการจองทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง


คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง 
และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7462215316 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4046177128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 2871196718 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4038835342 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4045384073 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 8962117323 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010880387 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 3432612871 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email) 
3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

 

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63 (ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
  • 4,500 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 4,500 บาท/คนราคาเด็ก